Med modulet jobanmodning kan ansatte udenfor drifts- og vedligeholdelsesafdelingen let indsende jobanmodninger og fejlrapporteringer.

INEXTIA jobanmodnings modul på computer

Jobanmodningsmodulet er med til at sikre vigtigt data og historik af ad hoc-opgaver, fejlrapporteringer og jobanmodninger. Ansatte udenfor vedligeholdelsesafdelingen kan let tilgå jobanmodningsmodulet fra en browser eller ved at scanne en QR-kode fra telefon eller tablet. Der kan med fordel oprettes en direkte integration til virksomhedens intranet, så modulet kan tilgås direkte herfra.

Da der er forskel på hvilke afdelinger der meldes ind fra og til, kan der oprettes og designes flere forskellige jobanmodningsskabeloner alt efter om det er til produktion, drift, rengøring eller bygning.

Jobanmodningsmodulet kræver ikke, at du er bruger af INEXTIA, men blot at du har adgang til en browser via computer, tablet eller telefon.

Design dine jobanmodninger direkte i vedligeholdelsessystemet

Skabeloner for jobanmodninger designes og oprettes i INEXTIA. Her er det muligt via drag n’ drop at tilføje tekstfelter, dropdown menuer, afkrydsning og samtidig vælge hvilke felter, der skal gøres obligatoriske. På den måde sikres det, at de rette og nødvendige informationer indsamles, når ansatte udenfor vedligeholdelsesafdelingen indsender jobanmodninger.

Opret og uddelegér jobs ud fra indkomne jobanmodninger

INEXTIA indbakke til jobanmodning

Indkomne jobanmodninger opsamles og struktureres i en indbakke i INEXTIA. Her er det muligt at oprette et job eller afvise anmodningen. Når et job oprettes på baggrund af en jobanmodning, udfyldes tilføjet information automatisk de korrekte steder. Her er det samtidig muligt at planlægge og uddelegere jobbet, så det sikres, at der bliver taget hånd om anmodningen.

Nøglefunktioner:

  • Integration med virksomhedens intranet
  • Design flere typer jobanmodningsskabeloner
  • Let adgang via browser fra laptop, tablet og telefon
  • Tilgå jobanmodninger med QR-koder
  • Opret og uddelegér jobs

Fordele:

  • Lette rutiner omkring jobanmodninger
  • Inddrag hele organisationen i fejlmelding
  • Systematisering af ad hoc-opgaver
  • Få en struktureret indbakke med jobanmodninger
Vil du høre mere om fordelene ved jobanmodningsmodulet, så kontakt mig.

Christina Marie Melgaard

INEXTIA

Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 1214
inextia@rina.org