Hvordan udarbejdes en kravspecifikation til vedligehold?

Det er vigtigt at vide hvilke krav du skal stille til en leverandør af et vedligeholdelsessystem.

Vis

Hvad er systematisk vedligehold?

Med systematisk vedligehold har du mulighed for at minimere fejl og nedbrud og du sikrer dermed en længere levetid på dine maskiner.

Vis

Hvad er CMMS? (Computerized Maintenance Management System eller Software)

CMMS er et system til planlægning og styring af vedligehold.

Vis

Hvordan dokumenteres lovpligtige eftersyn?

Lovpligtige eftersyn skal udføres på mange forskellige typer af materiel og der der derfor forskellige krav til eftersynet.

Vis

Hvad er de 4 typiske typer af vedligehold?

Der findes mange tilgange til vedligehold, men der er specielt 4 typer af vedligehold som går igen i forhold til den interne strategi.

Vis

Hvad er TPM? (Total Productive Maintenance)

TPM er en proces og en strategi hvor der fokuseres på at maskiner, udstyr, ansatte og systemer skal supportere hinanden.

Vis

Hvad er OEE (Overall Equipment Effectiveness) og hvad er TUE (Total Udstyrs Effektivitet)?

Udregningerne kan være med til at skabe stor motivation hos ansatte.

Vis

Hvad er RCM? (Reliability centered maintenance)

RCM er et koncept og en metode der kan anvendes i alle brancher, til at udvikle din drifts- og vedligeholdelsesstrategi.

Vis

I vores download sektion finder du inspirerende kundecases og nyheder samt webinarer og system demoer.

SE MERE
Vil du høre mere om INEXTIA og vedligehold, så kontakt mig.

Christina Marie Melgaard

INEXTIA

Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 1214
inextia@rina.org