Nyhedsoversigt

24.09.2021 - Blog

Hvad er RCM? (Reliability centered maintenance)

Reliability centered maintenance er et koncept og en metode, der kan bruges til at udvikle din vedligeholdelsesstrategi. RCM står for at skabe øget opmærksomhed på pålidelighed af maskiner.

I planlægningen af vedligehold optimeres der efter at få produktionen til at forsætte som planlagt. Sættes en maskine i gang skal brugeren kunne stole på, at den kan producere og på den måde skabe pålidelighed mellem bruger og maskine. Denne pålidelighed skabes ved forebyggende vedligehold for at nedbringe fejl og maskinstop.

Hvordan skaber RCM tryghed i driften?

RCM er med til at understøtte, at vi kan stole på at maskiner producerer når vi har brug for det. Dette er især et punkt der er vigtig når der ses på leverancer til kunder. I det ideelle partnerskab mellem leverandør og kunde er det utroligt vigtigt at kunder kan stole på at få leveret den indkøbte vare til tiden og dette kan RCM tankegangen hjælpe med.

Hvad er fordelene ved at arbejde med Reliability centered maintenance?:

  • Skab tryghed og pålidelighed i produktionen
  • Optimér produktionens ydeevne
  • Øg tilfredsheden hos kunder
  • Få en optimeret vedligeholdelsesstrategi

Læs mere om INEXTIA vedligeholdelsessystem