Nyhedsoversigt

02.02.2022 - Blog

Hvad er systematisk vedligehold?

Hvad er systematisk vedligehold?

Systematisk vedligehold i drifts- og vedligeholdsafdelingen er med til at sætte fokus på og sikre en sund drift af maskinel. Målet er at reducere nedetid ved kontinuerligt at tjekke, at dine maskiner fungerer optimalt.

Sætter du vedligehold i system, har du mulighed for at minimere fejl og nedbrud og du sikrer dermed en længere levetid på dine maskiner.

Hvordan optimeres planlægning af vedligehold?

Når du sætter vedligehold i system, har du mulighed for at planlægge dit vedligehold så du minimerer forglemmelser. Dertil, kan du tilknytte flere detaljer til dine opgaver som letter overblikket.

Planlæg dine opgaver med ressourcer og tidsestimater, så du altid ved hvem der udfører vedligehold, hvornår og på hvilket udstyr. Du kan samtidig tilknytte forventet forbrug af reservedele til dit planlagte job og dermed sikre, at alle nødvendige reservedele er på lager når opgaven skal udføres.

Systematisk vedligehold er med til at sikre at ressourcer og reservedele er til rådighed når et job skal udføres, samt en veldokumenteret historik for opgaven.

Planlæg vedligeholdelsesopgaver i INEXTIA.