Nyhedsoversigt

22.01.2022 - Blog

Hvad er OEE (Overall Equipment Effectiveness) og hvad er TUE (Total Udstyrs Effektivitet)?

OEE eller TUE er en standard tankegang og metode, der kan anvendes til at beregne den procentvise ydeevne i produktionen. En score på 100% betyder, at man ikke har nedetid og at produktionen altid kører så optimalt som muligt. Den højeste score er i mange tilfælde umuligt at ramme, da flere forskellige faktorer kan medvirke til at en maskine bryder ned. Dog giver denne score et rigtig godt billede af den overordnede ydeevne, kvalitet og produktivitet i virksomheden.

Hvad er de overordnede faktorer, der vurderes inden for OEE?

Overall Equipment Effectiveness vurderes ud fra forskellige faktorer. Det kan være faktorer som maskinfejl, omstillinger, skift af værktøj, maskinstop, nedsat hastighed, fejl i produktion, fejl i produceret produkt og meget mere.

Disse opstilles i 3 overordnede kategorier:

  • Stoptab
  • Hastighedstab
  • Kvalitetstab

Stoptab er en indikation for hvor tilgængelig et stykke udstyr eller produktionslinjer er. Det kan være hvis en maskine bryder ned og derfor ikke er tilgængeligt da den står stille.

Hastighedstab siger lidt mere om hvor effektivt udstyret er og om der produceres på det mest optimale niveau.

Kvalitetstab bliver synligt når et produkt ikke lever op til forventningerne, hvilket kan være på grund af svigt i produktionen.

Hvordan bruges udregningen af Total Udstyrs Effektivitet?

TUE udregningerne kan være med til at skabe stor motivation hos medarbejderne i drifts- og vedligeholdelsesafdelingen. Som leder vil det være en god strategi, at sætte nogle overordnede målsætninger for afdelingerne, som alle medarbejdere arbejder hen mod.

Det kan f.eks. være at afdelingen inden for det næste år skal opnå at ramme en TUE på 82%. På den måde skabes der motivation og fællesskab om at ramme målet. Du kan anvende et analyseværktøj til at rapportere tal til udregningerne.

Læs mere om hvordan du kan danne rapporter til videre analyse med INEXTIAs Analytics modul →