Vi lever i en konkurrencepræget verden, hvor det er vigtigt, at vedligehold ikke sløver produktiviteten. Effektiviteten falder, hvis produktionen sættes på hold pga. uforudsete vedligeholdsopgaver, og længerevarende driftsstop betyder i princippet, at der tabes penge.

Optimér drifts- og vedligeholdelsesopgaver med INEXTIA vedligeholdssystem.

DOWNLOAD BROCHURE

Systemerne er rettet mod det ofte hektiske liv i en vedligeholdelsesafdeling, uanset om du arbejder indenfor facility management, produktion eller forsyningsvirksomhed. Et vedligeholdelsessystem giver overblik over vital information omkring vedligehold, samt mulighed for rapportering af vedligeholdelsesjobs. Du opnår sporbarhed, styring af dokumentation og let adgang til historik.

En app gør det let at indmelde fejl med fotodokumentation, hvilket betyder at flere folk indmelder fejl og hurtigere end normalt. Opret en opgave med fotos og beskrivelse af hvilke fejl der skal udbedres. Der kan evt. indsættes GPS koordinater på udstyret så det er nemt at finde frem til efterfølgende. Med et CMMS system kan nedetid og driftsstop holdes på et minimum. Struktureret vedligehold resulterer desuden i færre menneskelige fejl i organisationen.

Se mere om brancher

  • Mindre lagerbinding
  • Mindre risiko i produktionen
  • Bedre udnyttelse af virksomhedens kapacitet
  • Reduktion af spildtid og ventetid
  • Stabil leveringsevne til kunder
  • Reduktion af vedligeholdsomkostninger
  • Vidensdeling mellem medarbejdere og interne afdelinger

Asfaltfabrikken Colas Danmark A/S i Nørresundby har i en længere periode haft fokus på digitalisering i forbindelse med vedligehold og optimering af dette.

Mikkel Haldrup Jensen fra Colas, fortæller: ”Nøgleordet er, at systemet skal være nemt og tilgængeligt, ellers siger vores folk bare, at de ikke har tid til det. Derfor skal du hurtigt kunne indrapportere fejl og kunne få et hurtigt overblik over dagens opgaver. I den forbindelse er et cloud-baseret vedligeholdelsessystem en stor hjælp, for vi har altid adgang til systemet, uanset hvor vi befinder os. INEXTIA skal afløse vores post-it-system, som gør, at opgaver bliver forsinkede i stedet for at blive løst her-og-nu. Derfor kommer INEXTIA appen også til at spille en vigtig rolle.”

Se mere om Colas’ muligheder med INEXTIA

Overvejer du at digitalisere dit vedligehold, så kontakt mig.

Christina Marie Melgaard

INEXTIA

Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 1214
inextia@rina.org