I denne Analytics artikel får du 7 gode rapporter der optimerer drift og vedligehold, på baggrund af data i vedligeholdelsessystemet.

DOWNLOAD SOM PDF

Digitalisering af vedligehold

I takt med at tiderne ændrer sig og at den teknologiske udvikling raser afsted, er IT-systemer i mange virksomheder blevet et uundværligt aktiv. Vi har siden 1945 brugt computeren til at arbejde med tal og databaser og har længe erfaret, at teknologien og dens systemer som oftest har ret. Så hvordan sikrer du, at dit IT-system arbejder med dig og ikke imod dig?

Et vedligeholdssystem sikrer, at vigtige data bliver opsamlet og opbevaret. Vi har i dag mere data end nogensinde, da vi let kan indhente dokumentation via computer, tablet og telefon. Over tid opsamles en stor mængde historik og viden om interne vedligeholdsrutiner. Tricket er at omdanne disse data til beslutninger og handlinger, som resulterer i optimering af vedligehold og interne processer.

Data der skaber værdi

Arbejder du med planlagt vedligehold i et vedligeholdssystem har du allerede adgang til en stor mængde værdifulde data, som du kan anvende til at skabe værdi og optimeringsmuligheder.
Denne artikel beskriver 7 rapporter, som viser hvordan du optimerer vedligehold baseret på de data der eksisterer i vedligeholdssystemet.

  1. TIDSESTIMERING: Optimér tidsestimater på vedligeholdsjobs
  2. LAGERBEHOLDNING: Få styr på hvad der skal indkøbes til lageret
  3. PLANLÆGNING: Skab overblik over planlagte jobs
  4. FEJLRAPPORTERING: Justér frekvenser med fejlrapporteringer
  5. KOMPONENTER: Sæt fokus på kritiske komponenter
  6. VEDLIGEHOLDSJOBS: Vær på forkant med større vedligeholdsjobs
  7. OPTIMERING: Find nye optimeringsområder baseret på udsættelse af jobs

Analytics

Baseret på dine data i vedligeholdssystemet, kan du opsætte automatiske rapporter, som havner direkte i din indbakke. Du definerer selv hvilken data der er relevant og om du vil have dem præsenteret i rå data eller i grafer. De følgende 7 rapporter er blot eksempler, som vi ofte ser indenfor vedligehold.

1) TIDSESTIMERING – Optimér tidsestimater på vedligeholdesjob

Problem: Det kan være en svær opgave at estimere tid til udførelse af vedligeholdsjobs. Det er dog en vigtig opgave, da afsat og estimeret tidsforbrug danner grundlag for, hvordan opgaver er fordelt på ressourcer og dage.

Rapport: En nyttig rapport viser både estimeret og realiseret tidsforbrug på planlagte vedligeholdsjobs. Her opstår en mulighed for at se på afvigelserne og på den måde synliggøre optimeringsmuligheder og
danne grundlag for op- og nedjusteringer af afsat tid til fremtidige vedligeholdsjobs.

Udbytte: Tildel ressourcer den rette mængde af daglige opgaver med et mere præcist
tidsestimat på jobs.

Læs artikel senere og download som PDF?

2) LAGERBEHOLDNING – Få styr på hvad der skal indkøbes til lageret

Problem: Det kan være svært at få et reelt overblik over reservedelslageret i vedligeholdsafdelingen. Det gælder både økonomisk og planlægningsmæssigt.

Rapport: En vigtig rapport viser et estimeret reservedelsforbrug ud fra planlagte opgaver. Det giver et grundlag for, hvilke reservedele der skal indkøbes til afdelingen og sikrer at lagerbeholdningen er på et fornuftigt niveau. I rapporten kan det realiserede forbrug tilføjes. Det giver et økonomisk overblik samt mulighed for at sammenligne det estimerede og realiserede forbrug. Hermed har du et reelt grundlag for fremadrettet planlægning.

Udbytte: Sikre en økonomisk fornuftig lagerbeholdning ud fra planlagte vedligeholdsjobs.

3) PLANLÆGNING – Skab overblik over planlagte jobs

Problem: Som leder og medarbejder i en vedligeholdsafdeling, kan det være svært at danne et overblik over komne planlagte jobs. Det kan både skabe forstyrrelser og udsving i dagligdagen og i din planlægning.

Rapport: En rapport der viser planlagte jobs pr. uge, måned og kvartal, vil give et godt overblik for både leder og medarbejder. Som en ekstra detalje er det en mulighed at tilføje ressource og tidsestimat til rapporten. Med denne rapport, skabes der et let overblik over belastningen på medarbejderne og hvem der kan tage sig af indkomne jobs og fejlrapporteringer.

Udbytte: Opnå yderligere planlægning af ressourcer med et overblik over planlagte vedligeholdsjobs.

4) FEJLRAPPORTERING – Justér frekvenser med fejlrapporteringer

Problem: Nedbrud og fejlrapportering er et ømt punkt for enhver vedligeholdsafdeling og er noget alle helst er foruden og gerne vil bringe til et minimum. Fejlrapporteres der flere gange årligt, kan dette antyde, at der kan være mulighed for forbedring.

Rapport: En simpel rapport kan vise hvor mange nedbrud der er fordelt på enkelte komponenter. På den måde skabes et hurtigt overblik over komponenternes tilstand samt indblik i hvilke og hvor mange fejlrapporteringer der er oprettet. Herudfra dannes et reelt grundlag for, hvorfor der eventuelt skal justeres i jobfrekvenserne eller at nye planlagte opgaver skal tilføjes.

Udbytte: Sikre datagrundlag til en proaktiv vedligeholdsstrategi og nedbring fejlrapporteringer og nedetid.

Download artikel for fuld adgang

Få din artikel i dag


Når du udfylder formularen, accepterer du, at vi opbevarer dine data i henhold til vores Privacy Policy Du bliver oprettet i vores mailsystem og vil modtage vores nyhedsbrev. Du har altid mulighed for at afmelde dig.