Nyhedsoversigt

14.06.2024 - Blog

Din guide til de 4 vedligeholdelsesstrategier

Alle virksomheder indenfor alle brancher udfører vedligehold. Omfanget af vedligeholdelsesopgaverne varierer alt efter virksomhedstype og størrelse. Der kan være tale om f.eks. en forsynings-, produktions-, eller facility management virksomhed. 

En vedligeholdsstrategi sikrer optimal planlægning, eksekvering og opfølgning på vedligehold. Den vedligeholdsstrategi du vælger, spiller en væsentlig rolle i hvordan og hvornår vedligehold foregår. 

Uanset hvilken vedligeholdsstrategi du vælger, vil et vedligeholdelsesprogram strukturere og sikre at din virksomhed fungerer optimalt, så du undgår nedetid. Systemet skaber desuden et overblik og hjælper dig med at kombinere forskellige strategier samtidig med, at du indsamler data og historik på dit vedligehold. 

Hvilke fordele giver en vedligeholdsstrategi? 

En vedligeholdsstrategi er uundgåelig, men spørgsmålet er hvilke strategier der vælges til netop din virksomhed? 

Overvej hvilke behov du har netop i din virksomhed og hvilke ressourcer der er til rådighed inden du fastlægger en strategi.  

Alle strategier, når implementeret korrekt, kommer med en række generelle fordele: . 

 • Forlængelse af udstyrets levetid 
 • Færre nedbrud 
 • Øget sikkerhed på arbejdet 
 • Driftsbesparelser 
 • Bedre planlægning og ressourceallokering 

Forlængelse af udstyrets levetid: Med rutinemæssig inspektion samt rengøring og udskiftning af slidte dele, kan du holde maskiner i optimal stand længere og derved undgå kritiske nedbrud. 

Færre nedbrud: En effektiv vedligeholdsstrategi kan identificere potentielle problemer før de udvikler sig til alvorlige fejl. Dette minimerer risikoen for uventede driftsstop. 

Øget sikkerhed på arbejdet: Korrekt vedligehold af maskiner og udstyr øger pålideligheden og sikkerheden, som derved reducerer risikoen for ulykker og skader på arbejdspladsen. 

Driftsbesparelser: Selvom vedligeholdelse kræver en investering i både tid og ressourcer, fører det på sigt til betydelige omkostningsbesparelser, ved at forhindre store driftstop og dyre reparationer. 

Bedre planlægning og ressourceallokering: Effektiv planlægning reducerer driftsforstyrrelser og optimerer arbejdsstyrkens effektivitet. Dette inkluderer planlægning af vedligeholdelsesaktiviteter uden for spidsbelastningsperioder og sikring af, at nødvendige reservedele og værktøjer er tilgængelige.  

Hvad er de 4 typiske vedligeholdsstrategier? 

 Der findes mange tilgange til vedligehold, men vi ser typisk 4 strategier som går igen indenfor vedligehold:   

 • Afhjælpende Vedligehold 
 • Forbyggende Vedligehold 
 • Tilstandsbaseret Vedligehold 
 • Forudsigende Vedligehold 

Det kan være en fordel at benytte sig af en eller flere vedligeholdelsesstrategier, for at arbejde med den mest helstøbte plan. Ved at integrere de fire vedligeholdelsesstrategier i INEXTIA opnås en omfattende og effektiv vedligeholdelsesstyring, der sikrer optimal ydeevne og pålidelighed af dit udstyr og dine anlæg. 

Læs mere om INEXTIA vedligeholdelsessystem →

Hvad er afhjælpende vedligehold?

Afhjælpende vedligehold udføres efter at en fejl, skade eller nedbrud er opstået i en maskine eller et stykke udstyr. Denne tilgang indebærer reparation eller udskiftning af defekte dele for at genoprette dets normale funktion.   

Afhjælpende Vedligehold er også kendt som Korrektiv Vedligehold eller Reaktiv Vedligehold fra det engelske Corrective Maintenance. 

Prioriteringen af afhjælpende vedligehold som strategi afhænger af hvad nedbruddet vil betyde for driften. Ved lav-kritisk udstyr kan afhjælpende vedligehold have de laveste omkostninger og være ressourcebesparende. Ved kritisk udstyr kan strategien være en sikkerhedsrisiko og have meget højere omkostninger på sigt. 

Hvad er fordelene ved afhjælpende vedligehold? 

Afhjælpende vedligehold er den strategi som kræver mindst planlægning da vedligehold først fortages når fejlen er opstået. Det kan være mere omkostningseffektivt, da det frigiver ressourcer som kan bruges på andre opgaver. For at undgå højere omkostninger med afhjælpende vedligehold, er det vigtigt at have styr på reservedelsvarelageret. På den måde kan nedetiden holdes kort, da du kan klare reparationen med det samme. 

Hvordan lærer du af afhjælpende vedligehold?

Opstår der afhjælpende vedligehold, kan der med et vedligeholdssystem, oprettes et engangsjob på vedligeholdet. På jobbet tilføjes en beskrivelse af fejlmeldingen som indsættes på komponenten. Med INEXTIA appen eller Mobil layout kan du vedhæfte billeder af fejlen og sætte en slutdato på alt efter hvor kritisk fejlen er. 

Når du benytter engangsjob til at registrere dit afhjælpende vedligehold, skaber du en datahistorik på komponenten, der med tiden kan vise om du oplever mange fejl og dermed skal have oprettet noget planlagt vedligehold på den.  Denne historik kan du så i fremtiden bruge til at eksempelvis forebyggende vedligehold.  

Se hvordan du anvender jobs i INEXTIA til afhjælpende vedligehold:

Hvad er forebyggende vedligehold?

Forebyggende vedligehold udføres ved at planlægge vedligeholdet så det har mindst indflydelse på driften. Dette kan planlægges med enten en kalender eller en tæller frekvens – eller en kombination heraf. 

Vedligeholdet involverer regelmæssig smøring, rengøring, reparationer, udskiftning af reservedele, inspektioner og eftersyn af maskiner, samt udstyr for at minimere risikoen for nedbrud.  

Hvad er fordelene ved forebyggende vedligehold?  

Forebyggende vedligehold holder maskinerne kørende længere ved at servicere dem regelmæssigt, hvilket mindsker risikoen for nedbrud og forsinkelser. Det giver bedre kontrol og planlægning af dine vedligeholdelsesaktiviteter og støtter vedligehold, da det er fastlagt på forhånd, og der derved ikke er yderligere planlægning eller ventetid. Derudover bidrager det til en sikker arbejdsplads ved at minimere risikoen for ulykker forårsaget af defekte maskiner.

Sådan planlægger du dine forebyggende vedligeholdsrutiner 

Med et vedligeholdssystem kan du skabe et overblik over vedligeholdsopgaverne. Planlægning af forbyggende vedligehold i INEXTIA udføres med en frekvens, som kan defineres med kalender frekvens, tæller frekvens, eller en kombination af de to. 

Kalender frekvens er en regelmæssig gentagende periode, f.eks. dagligt, ugentligt, månedligt, årligt osv. som oprettes for det pågældende udstyr eller anlæg i INEXTIA. 

Tæller frekvens er maskinbaseret, hvor det er en tæller der definerer hyppigheden af vedligeholdet på udstyret eller anlægget i INEXTIA. Det kan være bestemt på køretid i driftstimer, operationer, meter osv. 

Frekvens kan også kombineres, ved f.eks. at definere ”1 gang om året, eller ved hver 5000 timer”. Derved oprettes et vedligeholdsjob ud fra hvilken frekvens der forekommer først. 

Lær mere om hvordan du arbejder med job frekvenser i INEXTIA: 

Hvad er tilstandsbaseret vedligehold?

Tilstandsbaseret vedligehold udføres ud fra minimum og maksimum indikatorer. Dette kan være temperatur, vibration, lydfrekvenser m.m. som kan påvise hvilken tilstand maskinen er i. Derfor har virksomheder oftest brug for at indsamle realtime data fra deres maskiner.  

Overstiger temperaturen f.eks. maksimumsværdien, triggers et job inde i vedligeholdelsessystemet, som fortæller hvilken tilstand maskinen er i og om der er behov for vedligehold. Det er vigtigt at være specifik når indikatorerne opsættes, da strategien ellers ikke fungerer optimalt. 

Tilstandsbaseret Vedligehold er også kendt fra det engelske Condition Based Maintenance. 

Hvad er fordelene ved tilstandsbaseret vedligehold?

Tilstandsbaseret vedligehold er en tidsbesparende vedligeholdelsesstrategi, hvor man netop undgår hyppige reparationer, fordi maskinernes tilstand overvåges i realtid. Det handler om at være proaktiv inden fejlene opstår.  

Ved at gøre tilstandsbaseret vedligehold til en fast rutine, frigives flere ressourcer som kan allokeres efter behov.  

En anden fordel ved tilstandsbasseret vedligehold er at maskinernes levetid forlænges. Det er resultatet af at problemerne løses, lige inden de opstår, hvilket forhindrer små fejl i at udvikle sig. 

Hvordan opsætter du tilstandsbaseret vedligehold?

Du kan oprette måler funktioner i et vedligeholdssystem, som underretter dig når grænseværdien er nået. Med INEXTIA sættes det op under vores måler funktionen. Gøres der brug af måler funktionen vælges der hvilke parametre der ønskes at måles på, det kunne for eksempel være temperatur. Hvis temperaturen overskrider den opsatte grænseværdi, oprettes der automatisk et job til joblisten. 

Lær mere fra vores webinar om anvendelsen af tællere og målere i INEXTIA→

Hvad er forudsigende vedligehold?

Forudsigende vedligehold er den mest avancerede vedligeholdelsesstrategi. Der benyttes historik og realtidsdata fra forskellige dele af driften til at identificere potentielle udstyrsfejl og muliggør reparationer før der opstår eventuelle nedbrud.   

Ved hjælp af sensorer og overvågningsrutiner indsamles data, så det er muligt at forudsige, hvornår der skal udføres vedligehold næste gang. Maskinen fejler typisk ikke noget udadtil på vedligeholdelsestidspunktet, men ud fra den indsamlede data, forudsiges det at den indenfor kort tid vil have reelt behov for vedligehold. Det spiller derfor en stor faktor i at maskinerne ikke pludseligt går i stykker, samtidig med at der ikke spildes ressourcer på unødvendigt vedligehold. 

Forudsigende Vedligehold er også kendt fra det engelske Predictive Maintenance. 

Hvad er fordelene ved forudsigende vedligehold? 

Dataanalyse giver den fordel at fejlene forudsiges før de opstår, hvilket betyder at udstyret kun lukkes ned lige før en forestående fejl. Det reducer både nedetid og omkostninger forbundet med det.  

Forudsigende vedligehold er en effektiv vedligeholdelsesproces, især når man har godt styr på sit reservedelslager og har adgang til de rette værktøjer. En yderligere fordel er at maskinernes levetid forlænges, da det at løse problemer, før de opstår, muliggør rettidig reparation, hvilket forhindrer større skader eller fejl på udstyret. 

Hvornår er forudsigende vedligeholdelse relevant? 

Forudsigende vedligehold er især relevant for forsyningsindustrier som bidrager til infrastrukturen og produktioner der kører 24 timer i døgnet. Her kan et uventede nedbrud og produktionsstop have store konsekvenser, på både kort og lang sigt.  

Ved at benytte forudsigende vedligehold kan nedetiden planlægges, så den holdes så kort som muligt, ved at overvåge den daglige drift. 

Med INEXTIAs API kan jobs oprettes fra dit tredjepartssystem, der analyserer dataene og beregner hvornår vedligeholdet bør udføres. 

Hvornår skal man bruge forudsigende vedligehold frem for tilstandsbaseret vedligeholdelse?

Der er stor forskel på de to strategier selvom de benytter samme datahistorik. Tilstandsbaseret vedligehold bruger fastsatte betingelser eller grænser for, hvornår vedligeholdelse skal udføres, hvorimod forudsigende vedligehold forsøger at forudsige fremtidige vedligeholdelsesbehov baseret på maskinens tilstand og ydeevne.  

Begge former for strategier er afhængig af data fra dit vedligeholdssystem, da det er datagrundlaget for indikatorerne.  

Tilstandsbaseret vedligehold:

 • Kan både være data bestemt og fastlægges af mennesker
 • Reagerer øjeblikkeligt på problemer eller fejl
 • Dette kan resultere i overservicering af maskiner 
 • Regler er typisk statiske

Forudsigende vedligehold:

 • Defineres ud fra data
 • Forudser problemer og fejl i fremtiden
 • Anvendes til just-in-time vedligeholdelse
 • Dynamiske beslutningsregler

Opsummering af de 4 vedligeholdsstrategier

Det kan være svært at holde overblikket over de 4 vedligeholdelsesstrategier, og derfor har vi samlet de vigtigste punkter fra hver strategi. 

Afhjælpende vedligehold

 • Reaktiv tilgang: Udføres efter en fejl eller nedbrud er opstået for at genoprette udstyrets funktion. 
 • Akutte reparationer: Kræver hurtige indgreb for at minimere nedetid og produktionstab. 
 • Uforudsete omkostninger: Omkostningerne kan være høje og uforudsigelige, afhængigt af fejlenes alvor og fremtidige konsekvenser. 
 • Simpel: Der kræves mindre planlægning og ressource allokering indtil nedbruddet forekommer. Dette gør det til en ligetil — men potentielt risikabel strategi.  

Forebyggende vedligehold 

 • Tidsplanlagte opgaver: Regelmæssige inspektioner og vedligeholdelsesaktiviteter udføres for at forhindre potentielle fejl. 
 • Lav planlægning: Tilsynet af maskiner sker på fast basis, og bemandingen er derfor allerede allokeret til vedligeholdsopgaven. 
 • Forudsigelige omkostninger: Reducerer risikoen for store og dyre reparationer ved at tage hånd om problemer tidligt. 
 • Forbedret udstyrslevetid: Regelmæssig vedligeholdelse hjælper med at forlænge udstyrets levetid og optimere dets ydeevne. 

Tilstandsbaseret vedligehold 

 • Realtidsdata: Anvender sensorer og overvågningssystemer til løbende at vurdere udstyrets tilstand. 
 • Fuld kontrol: Egne fastsatte betingelser eller grænser for, hvornår vedligehold skal udføres ud fra den indikerede data. 
 • Omkostningseffektivitet: Reducerer vedligeholdelsesomkostninger ved kun at udføre nødvendige reparationer når behovet opstår. 
 • Reduceret nedetid: Forhindrer store fejl og nedbrud ved at tage hånd om problemer lige før det forventes at de opstår. 

Forudsigende vedligehold 

 • Proaktiv tilgang: Brug af teknologier som maskinlæring og dataanalyse til at forudsige, hvornår fremtidige vedligeholdelsesbehov opstår. 
 • Realtids overvågning: Integrerer sensorer og IoT-enheder til løbende at indsamle data om maskinernes tilstand og ydeevne. 
 • Optimeret nedetid: Vedligeholdelse udføres baseret på data-drevne forudsigelser, hvilket minimerer unødvendig vedligeholdelse og reducerer risikoen for uventede nedbrud. 
 • Optimeret ressourcebrug: Forlænger levetiden på udstyr og reducerer driftsomkostninger ved at udføre vedligeholdelse præcis, når det er nødvendigt. 

Vedligeholdsstrategier er afgørende for at sikre en pålidelig, effektiv og sikker produktionsdrift. Ved at implementere den rette strategi kan din virksomhed opnå betydelige besparelser og forlænge levetiden på udstyr. 

Ønsker du at lære mere om, hvordan INEXTIA kan hjælpe med at optimere din vedligeholdelse?

Kontakt os i dag og opdag fordelene ved vores vedligeholdssystem.