Nyhedsoversigt

24.09.2021 - Blog

Hvad er de 4 typer af vedligehold?

Der findes mange tilgange til vedligehold og hvordan det planlægges og udføres. Der er specielt 4 typer af vedligehold som går igen i forhold til den interne strategi.

Mange virksomheder bruger lidt fra hver tilgang og andre fokuserer 100% på en af dem. Det vigtigste er, at du har et fortsat fokus på internt vedligehold og at du stiller spørgsmål ved om vedligehold kan optimeres.

Korrigerende vedligehold (corrective maintenance)

Når der udføres korrigerende vedligehold, betyder det, at hvis et problem opdages bliver dette korrigeret før en given fejl udspringer. Det vil sige, at hvis en tekniker er i gang med et planlagt eftersyn og i samme omgang opdager et andet problem, kan han udføre korrigerende vedligehold før dette problem bliver til en reel fejl eller et nedbrud.

Forebyggende vedligehold (Preventive Maintenence)

Når der arbejdes med forebyggende vedligehold, betyder det, at der udføres planlagt vedligehold for at undgå fejl og nedbrud. Det vil sige at job og opgaver som smøring, rengøring, reparationer, udskiftning af reservedele og inspektioner og eftersyn planlægges med en fast frekvens.

Forebyggende vedligehold kan både planlægges med en kalender og en tæller frekvens eller en kombination heraf.

Tilstandsbaseret vedligehold (Condition Based Maintenance)

Nogle virksomheder har mulighed for at opsamle realtime data fra maskiner. Dette kan være temperatur, vibration, lydfrekvenser m.m. som kan påvise hvilken tilstand maskinen er i.

Tilstandsbaseret vedligehold udføres ud fra minimum og maksimum indikatorer. Det vil sige, at hvis temperaturen overstiger maksimumsværdien, vil dette trigge et job i vedligeholdelsessystemet. Det betyder, at det er maskinens tilstand der fortæller hvornår der skal udføres vedligehold.

Prædiktivt vedligehold (Predictive Maintenance)

Når der arbejdes med prædiktivt vedligehold, baseres dette ud fra tilstanden på udstyr og maskiner. Dette sker ved hjælp af en monitorering af tilstanden på maskinerne hvor fra det kan forudsiges hvornår et eventuelt nedbrud vil ske.

Nogle vedligeholdelsessystemer kan arbejde med prædiktivt vedligehold og udregne trend kurver på baggrund af data der tastes i systemet. Denne trend påviser hvornår lang frem i tiden vi skal, før en given opgave skal udføres.

Læs mere om INEXTIA vedligeholdelsessystem →