Sindal Biogas øger produktionen med 5%.

En solid træstruktur kombineret med brugen af INEXTIA app og QR-koder til lagerstyring er medvirkende til at Sindal Biogas øger produktionen. Samarbejde omkring vedligeholdsprojekterne og optimering ved hjælp af Jobrelationer, sparer dem desuden for tid i hverdagen.

Om Sindal Biogas

Sindal Biogas har rødderne godt plantet i den nordjyske muld. De har en god relation til lokalmiljøet, da de modtager bl.a. svine- og kvægbesætningsgylle fra de lokale landmænd, der bruges i produktionen af biogas. Sindal Biogas har en årlig bionaturgasproduktion på ca. 20 mio. m3 om året og har et ønske om at øge dette til 30 mio. m3 om året gennem fremtidige udbygninger.

Med disse vækstønsker og en verden der har mere fokus og behov for alternative energikilder, går Sindal Biogas meget op i at intet går til spilde. Biogassen er samtidig et stort bidrag til den grønne omstilling.

Opgør med manuelle vedligeholdsrutiner

Arbejdsgangen har førhen været præget af manuelle processer, Post-it-sedler og Excel ark, hvor det har været vanskeligt at skabe et overblik, der er tilgængeligt for hele teamet. Ligeledes har de ønsket et bedre overblik over reservedelslageret, da der før har været ophobninger af reservedele, som endte med ikke at blive brugt.

Sindal Biogas har en vision om at mindske fremtidige driftstop af maskiner, da det kan medføre en nedsættelse af produktion.

Struktureret vedligehold implementeres

Eftersom produktionen af biogas forgår i forskellige faser, har det været vigtigt at få opbygget en solid og skalerbar træstruktur. Det har givet dem det samlede overblik som de ønskede, der også er synligt for hele teamet.

Med 6 personer på vedligeholdsteamet er INEXTIA appen blevet en fast del af hverdagen. Driftstekniker, Anders H. Schlie fortæller ”Alle i teamet kan tilgå samtlige jobs. De kan nemt aktivere og afslutte et job eller redigere lagerbeholdningen, når de skal bruge en reservedel. Det er dermed blevet nemmere for teamet at samarbejde om vedligeholdsprojekterne.”

For at bevare overblikket på lageret har alle varer fået hver sin QR-kode. Med det system kan de med deres mobil scanne varen i INEXTIA appen og registrere det nye lagerantal. Ved at bruge appen på runderinger er det ikke nødvendigt at komme forbi kontoret hver gang data skal indtastes.

Flere af de vedligeholdsjobs som skal udføres, er samlet i modulet Jobrelation og samler flere ”små jobs” under et hovedjob. Det gør at de har et månedligt eftersyn af f.eks. smøring af komponenter og dermed bliver alle opgaver registeret et sted. Det hjælper til at holde et ryddeligt overblik i joblisten.

Driftstekniker, Anders H. Schlie

”Fordelen ved Jobrelation er at vi undgår en ”masse støj” i vores jobliste og det giver os et bedre overblik.”

Struktureret vedligehold booster produktionen

Den struktur som de har fået opbygget, medvirker til, at de er på forkant med vedligeholdsopgaver og ofte får håndteret et muligt problem før det opstår.

Efter at have brugt INEXTIA i 6 måneder kan Sindal Biogas allerede mærke en forskel. De har et mærkbart fald af driftstop, hvilket også har betydet en øget Bionaturgas produktion med 5% om måneden. De mener selv at den struktur der er blevet implementeret i deres vedligeholdsrutiner, har været en stor faktor i denne vækst. Derudover har de også færre driftstop om natten.

Driftsleder, Steffen Stryhn

”Vi har valgt at prioriteret interne ressourcer for at få INEXTIA implementeret så hurtigt som muligt. Uden denne investering af tid havde vi ikke opnået nuværende resultater.”

Fremtidig brug af INEXTIA:

Sindal Biogas siger selv de har haft en god opstart med INEXTIA og mener også, at der er mange muligheder til rådighed som de endnu ikke udnytter.

Da de har flere maskiner som kræver eksterne konsulenter skal konsulenterne i fremtiden også have mulighed for at arbejde i INEXTIA, så de er med til at sikre at korrekte data bliver gemt. Sindal Biogas ser også frem til udviklingen af deres egen database, så de har mulighed for at analysere tidligere driftstop, samt trække Analytics rapporter direkte fra INEXTIA, som kan hjælpe med den fremtidige planlægning.

Ligeledes ser de frem til at se udviklingen af deres lagerstyring, da de er overbeviste om den kan have betydning for forbrug og budgettering af reservedele.

5 fordele ved INEXTIA ifølge Sindal Biogas:

  • Systemet frigør tid efter opstart og giver frie hænder.
  • Det er et brugervenligt system.
  • Du får bedre overblik af vedligeholdsjob.
  • Struktur på reservedele, både antal og placering.
  • System giver alle brugere af INEXTIA bedre mulighed for at klargøre sig til kommende vedligeholdsjob. Det store udbytte gør sig i, at driften kører uden problemer.

DOWNLOAD CASE→

Flere cases

COLAS VIBORG

Fælles overblik med INEXTIA app og nye digitale processer giver større effektivitet for Colas.

Vis

PLASTIX

Plastix har formået at få bæredygtighed og vedlighold til at gå op i en højere enhed.

Vis

FIBERLINE COMPOSITES

Et halvt år efter opstart er INEXTIA implementeret på 70% af Fiberlines kerne produktion i Middelfart.

Vis
Book en personlig gennemgang af INEXTIA.

Christina Marie Melgaard

INEXTIA

Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 1214
inextia@rina.org