Hvad er CMMS? (Computerized Maintenance Management System eller Software)

CMMS er et system til planlægning og styring af vedligehold.

Vis

Hvad er de 4 typiske typer af vedligehold?

Der findes mange tilgange til vedligehold, men der er specielt 4 typer af vedligehold som går igen i forhold til den interne strategi.

Vis

Hvordan dokumenteres lovpligtige eftersyn?

Lovpligtige eftersyn skal udføres på mange forskellige typer af materiel og der der derfor forskellige krav til eftersynet.

Vis

Hvad er TPM? (Total Productive Maintenance)

TPM er en proces og en strategi hvor der fokuseres på at maskiner, udstyr, ansatte og systemer skal supportere hinanden.

Vis

Hvad er RCM? (Reliability centered maintenance)

RCM er et koncept og en metode der kan anvendes i alle brancher, til at udvikle din drifts- og vedligeholdelsesstrategi.

Vis

Hvad er OEE (Overall Equipment Effectiveness) og hvad er TUE (Total Udstyrs Effektivitet)?

Udregningerne kan være med til at skabe stor motivation hos ansatte.

Vis